Troje dzieci z przedmieść Wilna…Фото 1932 года. Не сытые это были года 🙁

Очень не весело тут тогда жилось. Земля очень уж плохая под Вильной - ничего почти не родит. А тогда еще сильнейший кризис был в разгаре:

"Kryzys ów obejmował w zasadzie, w skali międzynarodowej lata 1929-1933 osiągając swoje dno w roku 1932 i przechodząc z kolei w fazę de-presji (rok 1933) a potem ożywienia. Jednakowoż w Polsce, na podobień-stwo innych krajów o strukturze bardziej zacofanej - rolniczo-przemysłowej, kryzys .trwał dłużej - aż do 1935 r. Zjawisko to wynikało w naszym kraju ze stale pogarszającej się sytuacji rolnictwa, które w po-czątkach lat trzydziestych dawało środki utrzymania dla ponad 60% ludno-ści podczas gdy przemysł i handel tylko 20% mieszkańców. Postępująca pauperyzacja rolnictwa wpłynęła bezpośrednio na sytuację materialną i poziom życia chłopów, zwłaszcza mało- i średniorolnych. Najsilniej odczuły skutki kryzysu obszary najuboższe na wschodzie i południu Polski, gdzie rolnictwo było najbardziej rozdrobnione – chłopi przestali kupować węgiel (używając słomy jako surowca energetycznego) i odzież (ubrania produkowano chałupniczo z wełny i lnu)."

 1. #1 by dug_w on 15.07.2009 - 07:30

  Да чтото не выглядят они на голодных:))))
  В те года в РП уже не было такой голодухи как в конце 20-х.
  А вообще фотка супер!
  Взгляды выразительные!

 2. #2 by dug_w on 15.07.2009 - 07:30

  Да чтото не выглядят они на голодных:))))
  В те года в РП уже не было такой голодухи как в конце 20-х.
  А вообще фотка супер!
  Взгляды выразительные!

 3. #3 by dug_w on 15.07.2009 - 07:30

  Да чтото не выглядят они на голодных:))))
  В те года в РП уже не было такой голодухи как в конце 20-х.
  А вообще фотка супер!
  Взгляды выразительные!

 4. #4 by manul_a on 15.07.2009 - 08:12

  Вполне себе очаровательные детки, словно из средне-русской полосы…

 5. #6 by manul_a on 15.07.2009 - 08:12

  Вполне себе очаровательные детки, словно из средне-русской полосы…

 6. #8 by manul_a on 15.07.2009 - 08:12

  Вполне себе очаровательные детки, словно из средне-русской полосы…

 7. #10 by ex_ex_nickc on 15.07.2009 - 08:13

  не сытые пишешь… серьезными они выглядят, а не голодными

 8. #11 by ex_ex_nickc on 15.07.2009 - 08:13

  не сытые пишешь… серьезными они выглядят, а не голодными

 9. #12 by ex_ex_nickc on 15.07.2009 - 08:13

  не сытые пишешь… серьезными они выглядят, а не голодными

 10. #13 by ibicvs on 15.07.2009 - 09:47

  Фотку Ющ украдет, для своей выставки.

  • #14 by babitto on 16.07.2009 - 11:36

   «Москали дивляться на сало»?

 11. #15 by ibicvs on 15.07.2009 - 09:47

  Фотку Ющ украдет, для своей выставки.

  • #16 by babitto on 16.07.2009 - 11:36

   «Москали дивляться на сало»?

 12. #17 by ibicvs on 15.07.2009 - 09:47

  Фотку Ющ украдет, для своей выставки.

  • #18 by babitto on 16.07.2009 - 11:36

   «Москали дивляться на сало»?

 13. #19 by ostas96 on 15.07.2009 - 10:48

  Взрослый взгляд у них,
  прекрасная фотография.

 14. #20 by ostas96 on 15.07.2009 - 10:48

  Взрослый взгляд у них,
  прекрасная фотография.

 15. #21 by ostas96 on 15.07.2009 - 10:48

  Взрослый взгляд у них,
  прекрасная фотография.

 16. #22 by walles58 on 21.07.2009 - 10:46

  Fotografia

  Warto dadać, że jest to fotografia Jana Bułhaka. W książce Jerzego Remera «Wilno» z 1935 roku, jest inna fotografia z tej samej sesji

  • #23 by Szhaman on 21.07.2009 - 10:50

   Re: Fotografia

   Chłopiec tu jak gdyby inny…

 17. #24 by walles58 on 21.07.2009 - 10:46

  Fotografia

  Warto dadać, że jest to fotografia Jana Bułhaka. W książce Jerzego Remera «Wilno» z 1935 roku, jest inna fotografia z tej samej sesji

  • #25 by Szhaman on 21.07.2009 - 10:50

   Re: Fotografia

   Chłopiec tu jak gdyby inny…

 18. #26 by walles58 on 21.07.2009 - 10:46

  Fotografia

  Warto dadać, że jest to fotografia Jana Bułhaka. W książce Jerzego Remera «Wilno» z 1935 roku, jest inna fotografia z tej samej sesji

  • #27 by Szhaman on 21.07.2009 - 10:50

   Re: Fotografia

   Chłopiec tu jak gdyby inny…

Это не обсуждается.