Хе хе


"był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia.
Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z Dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach; odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które, podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmókł i zmienił się w wielką kałużę, słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że — dziw nad dziwy! — w województwie bracławskiem i na Dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególniej ku Dzikim polom, od których łatwiej niźli skądinąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo."

...был это год особенный, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями.
Тогдашние хронисты сообщают, что весною, выплодившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и травы, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и, каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди. Степь размокла и сделалась большою лужею, солнце же в полдни припекало так, что — диво дивное! — в воеводстве Брацлавском и на Диком Поле луга и степь зазеленели уже к середине декабря. Рои на пасеках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина. Поскольку ход натуры вовсе, казалось, повернул вспять, все на Руси, ожидая небывалых событий, обращались тревожной мыслью и взором к Дикому Полю, так как беда могла прийти скорее всего оттуда."

 1. #1 by gyrates on 16.05.2012 - 03:51

  Это пыль или насекомые?

  • #2 by Szhaman on 16.05.2012 - 04:09

   комары

   • #3 by stupid_orc on 16.05.2012 - 12:00

    Святые угодники!!! Фотограф выжил?

 2. #4 by gyrates on 16.05.2012 - 03:51

  Это пыль или насекомые?

  • #5 by Szhaman on 16.05.2012 - 04:09

   комары

   • #6 by stupid_orc on 16.05.2012 - 12:00

    Святые угодники!!! Фотограф выжил?

 3. #7 by gyrates on 16.05.2012 - 03:51

  Это пыль или насекомые?

  • #8 by Szhaman on 16.05.2012 - 04:09

   комары

   • #9 by stupid_orc on 16.05.2012 - 12:00

    Святые угодники!!! Фотограф выжил?

 4. #10 by toren_d on 16.05.2012 - 07:52

  Люблю «Огнем и Мечем» — первая книжка которую начал читать на польском, а уж первые строки наверное навсегда запомнил ;)))

 5. #11 by toren_d on 16.05.2012 - 07:52

  Люблю «Огнем и Мечем» — первая книжка которую начал читать на польском, а уж первые строки наверное навсегда запомнил ;)))

 6. #12 by toren_d on 16.05.2012 - 07:52

  Люблю «Огнем и Мечем» — первая книжка которую начал читать на польском, а уж первые строки наверное навсегда запомнил ;)))

 7. #13 by el_myg on 16.05.2012 - 12:32

  Смотрел как-то передачу об интересном явлении на оз. Виктория в Африке, там с регулярностью в меся из личино, развивающихся в воде вылупляются насекомые, типа комаров или мушек и огромными облаками летят на берег, чтобы совершить акт спаривания и отложить в ручьи яйца, которые течением сносятся обратно в озеро и через месяц всё повтряется вновь. Самое интересное, что местное негритянское население ловит огромными сачками насекомых, затем масса из сачка лепится в котлету и жарится на сковородке. Таким образом компенсируется недостаток белка в рационе.

 8. #14 by el_myg on 16.05.2012 - 12:32

  Смотрел как-то передачу об интересном явлении на оз. Виктория в Африке, там с регулярностью в меся из личино, развивающихся в воде вылупляются насекомые, типа комаров или мушек и огромными облаками летят на берег, чтобы совершить акт спаривания и отложить в ручьи яйца, которые течением сносятся обратно в озеро и через месяц всё повтряется вновь. Самое интересное, что местное негритянское население ловит огромными сачками насекомых, затем масса из сачка лепится в котлету и жарится на сковородке. Таким образом компенсируется недостаток белка в рационе.

 9. #15 by el_myg on 16.05.2012 - 12:32

  Смотрел как-то передачу об интересном явлении на оз. Виктория в Африке, там с регулярностью в меся из личино, развивающихся в воде вылупляются насекомые, типа комаров или мушек и огромными облаками летят на берег, чтобы совершить акт спаривания и отложить в ручьи яйца, которые течением сносятся обратно в озеро и через месяц всё повтряется вновь. Самое интересное, что местное негритянское население ловит огромными сачками насекомых, затем масса из сачка лепится в котлету и жарится на сковородке. Таким образом компенсируется недостаток белка в рационе.

Это не обсуждается.